Kategorie
nowy znak graficzny Miasta Kalisza

Nowy znak graficzny Miasta Kalisza#3: Sesja.


Zobacz co jeszcze działo się w temacie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza:


XLIII Sesja Rady Miejskiej Kalisza 28 września 2017, godz. 09:00.

Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, Radni mają głosować nad Uchwała w sprawie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza. Link do porządku obrad zobaczycie tutaj: https://esesja.pl/13984 (punkt V, podpunkt 4). Projekt Uchwały: https://esesja.pl/zalaczniki/13984/…

Wniosek, czyli nie ma na co czekać!

Mając na uwadze tematykę tej uchwały, wystąpiłem właśnie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej, o umożliwienie mi wystąpienia w tym punkcie i przedstawienia treści petycji. Zapewne część Radnych nie jest świadoma, że taka petycja została złożona, dlatego uważam, że jest moim obowiązkiem w stosunku do osób podpisanych pod petycją, aby wystąpić na najbliższej Sesji i zaznajomić ich z problemem oraz negatywnym odczuciem społecznym związanym brakiem „trębacza”.

Zapewne część Radnych nie jest świadoma, że taka petycja została złożona, dlatego uważam, że jest moim obowiązkiem w stosunku do osób podpisanych pod petycją, aby wystąpić na najbliższej Sesji i zaznajomić ich z problemem oraz negatywnym odczuciem społecznym związanym brakiem „trębacza”.

Co dalej z petycją?

Petycja jest też już, zgodnie z Ustawą, na BIP Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.pl/index.php…

Zgodnie z opisem na BIP:

20.09.2017 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Biura Komunikacji Społecznej. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Sprawa została zarejestrowana pod numerem BKS.152.0001.2017.

Czekam na efekty postępowania wyjaśniającego, jednocześnie nie zamierzam pozostać bierny w tej materii. Zobaczymy jaką odpowiedź uzyskam od Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Zobacz co jeszcze działo się w temacie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza: