Kategorie
Nowy znak graficzny Miasta Kalisza

Nowy znak graficzny Miasta Kalisza#3: Sesja.

XLIII Sesja Rady Miejskiej Kalisza 28 września 2017, godz. 09:00.

Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, Radni mają głosować nad Uchwała w sprawie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza. Link do porządku obrad zobaczycie tutaj: https://esesja.pl/13984 (punkt V, podpunkt 5). Projekt Uchwały: https://esesja.pl/zalaczniki/13984/…


Zobacz co jeszcze działo się w temacie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza:


Wniosek, czyli nie ma na co czekać!

Mając na uwadze tematykę tej uchwały, wystąpiłem właśnie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej, o umożliwienie mi wystąpienia w tym punkcie i przedstawienia treści petycji. Zapewne część Radnych nie jest świadoma, że taka petycja została złożona, dlatego uważam, że jest moim obowiązkiem w stosunku do osób podpisanych pod petycją, aby wystąpić na najbliższej Sesji i zaznajomić ich z problemem oraz negatywnym odczuciem społecznym związanym brakiem „trębacza”.

Zapewne część Radnych nie jest świadoma, że taka petycja została złożona, dlatego uważam, że jest moim obowiązkiem w stosunku do osób podpisanych pod petycją, aby wystąpić na najbliższej Sesji i zaznajomić ich z problemem oraz negatywnym odczuciem społecznym związanym brakiem „trębacza”.

Wystąpienie na sesji

Niestety nie pozwolono mi wystąpić na początku Sesji, lub chociaż w punkcie w którym Radni mieli głosować nad projektem Uchwały. Nielogiczne prawda? No cóż, nie tylko ja miałem takie wrażenie. Radny Dariusz Grodziński, widząc co się dzieje, samemu wyszedł na mównicę i przeczytał petycję do Pana Prezydenta i wywołał dyskusję na ten temat!

Dodatkowo zarówno On jak i Radny Jacek Konopka prosili o umożliwienie mi zabrania głosu bezpośrednio przed głosowaniem.

Ten drugi złożył nawet wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji.

Niestety nic to nie dało i Uchwała przeszła większością głosów.

Po tym wszystkim, pozwolono mi zabrać głos na koniec sesji. Rozumiem, że tam znajduje się punkt porządku obrad, który to umożliwia, ale w tym przypadku było to co najmniej groteskowe, bo głosowanie już się odbyło. No cóż, nie pozostało mi nic innego niż zaprezentowanie stanowiska sygnatariuszy petycji.

Na filmie poniżej widać (i prawie słychać) moje wystąpienie. Niestety niezbyt wiele to wszystko dało i „załatwiono” nas proceduralnie :(.

Co dalej z petycją?

Złożona 18 września 2017. Podpisało się 205. mieszkańców!

Petycja jest też już, zgodnie z Ustawą, na BIP Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.pl/index.php…

Zgodnie z opisem na BIP:

20.09.2017 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Biura Komunikacji Społecznej. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Sprawa została zarejestrowana pod numerem BKS.152.0001.2017.

Czekam na efekty postępowania wyjaśniającego, jednocześnie nie zamierzam pozostać bierny w tej materii. Zobaczymy jaką odpowiedź uzyskam od Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Zobacz co jeszcze działo się w temacie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza: