Kategorie
Nowy znak graficzny Miasta Kalisza

Nowy znak graficzny Miasta Kalisza #2: petycja.

Tydzień temu Miasto Kalisz pokazało światu nową identyfikację wizualną. Zdania co no niej są podzielone, jednak przeważa opinia, że choć całość jest zaprojektowana zgodnie ze słusznym kierunkiem, bazującym na herbie (heraldyce) to jednak brakuje w nim naszego kaliskiego trębacza!


Zobacz co jeszcze działo się w temacie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza:


Jakim cudem go tam nie ma, nie wie nikt, no może poza autorami ;). Nie mam pojęcia, jak można było nie odrobić lekcji domowej i nie wyłapać tak „oczywistej oczywistości” jak trębacz w herbie. No cóż, widocznie można.

Ale ja dziś nie o tym! Ja o tamtym… tzn o tym samym ;).

Ponieważ z samej dyskusji niewiele wynika, szczególnie jak „dyskutują” strony ze sobą się głównie zgadzające, postanowiłem iść za ciosem.

Uważam, że jeszcze można wszystko naprawić i wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Potrzebny jest tylko dialog z Urzędem Miejskim i to nie tylko na linii Urząd–Mieszkaniec. Raczej na linii Urząd–Mieszkaniec-Profesjonalista! Tak przynajmniej uważam.

Dlatego też postanowiłem zwrócić się do Pana Prezydent Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego z petycją, na którą w myśl ustawy będzie musiał odpowiedzieć, a dodatkowo umożliwi ona większy wydźwięk niż kolejne pismo od Andrzejewskiego, które zostanie potraktowane mniej lub bardziej „szczerze”.

Dodatkowo petycja pozwoli na zobrazowanie Panu Prezydentowi i urzędnikom większego zaangażowania mieszkańców i profesjonalistów, na co, nie ma co ukrywać, liczę!

Dlatego też zwracam się z ogromną prośbą do osób i podmiotów zaangażowanych w dyskusję nad rozwiązaniem kaliskim o wsparcie petycji oraz zwiększenie jej rangi swoim autorytetem.

Ponieważ chciałbym, aby ta petycja naprawdę wyrażała nasze wspólne zdanie, a nie była tylko moimi wymysłami, pozwoliłem sobie na stworzenie przykładowej petycji wraz z zaproponowaną treścią apelu do Pana Prezydenta. Dokument ma możliwość komentowania każdej jego części, dlatego proszę Was o nanoszenie swoich uwag i sugestii, a także do dyskusji.

Dla formalności: co prawda podmiotem składającym jest moja skromna 😉 osoba (w nagłówku pisma), ale wynika to tylko z kształtu Ustawy, najważniejsze to zredagowanie treści petycji oraz możliwe jak najlepsza jakościowo reprezentacja osób pod nią podpisanych.

Petycja

My, niżej podpisani, stanowiący w swojej większości grono osób zamieszkujących Kalisz, związanych z Kaliszem zawodowo lub sentymentalnie, lub też zajmujących się profesjonalnie kreowaniem wizerunku jednostek samorządu terytorialnego, wizualnymi aspektami marek czy też heraldyką, zwracamy się do Pana w sprawie najnowszej odsłony znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej Miasta Kalisza.

Zgadzając się, w ogólnych zamierzeniach, z zaproponowanym kierunkiem – wytyczonym przez istny mariaż heraldyki i estetyki minimalistycznej – kształtowania ram identyfikacji wizualnej Miasta Kalisza oraz doceniając proponowane przez Pana podejście do tegoż tematu, zmuszeni jednak jesteśmy do interwencji w sprawie fundamentalnej i niecierpiącej zwłoki, ze względu na swoje negatywne reperkusje dla wizerunku Kalisza!

W znaku graficznym, zaprezentowanym opinii publicznej dnia trzydziestego pierwszego sierpnia 2017 r., nie sposób dopatrzeć się elementu identyfikującego go jednoznacznie na tle innych miast (to porównanie jest najprostsze i najbardziej miarodajne dla zobrazowania zaistniałego problemu). Nie widzimy go pomimo faktu, że takowy istnieje w herbie Miasta Kalisza (zarówno tym przed, jak i tym po zaproponowanych w ostatnich latach zmianach). Niespodziewanie zniknął ten element, który Kaliszanom kojarzy się jednoznacznie z ich miastem, a niekaliszanom kojarzy z Kaliszem jako takim! Nie widzimy oczywistego wyróżnika, swoistego mobilium z herbu Miasta Kalisza. Nie ma tej postaci, o której myślimy wszyscy a w potocznej mowie kaliszan funkcjonującej jako „trębacz”! Gdzież on jest, zapytała zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta w chwili prezentacji nowego znaku graficznego?! To samo pytanie zadali także profesjonaliści!

W dniu pokazania światu zarysu identyfikacji wizualnej dla Miasta Kalisza, powstały dziesiątki wpisów, ankiet i artykułów na ten temat. Zdecydowana większość z nich jest jasna w swojej wymowie – kierunek na TAK, rezygnacja z elementu „trębacza” w znaku graficznym ZDECYDOWANIE na NIE!

Dyskusja taka przelała się nie tylko przez lokalne media i portale społecznościowe, ale także przez opiniotwórcze serwisy o skali ogólnopolskiej, a głos w tej sprawie zabierały niejednokrotnie autorytety z dziedziny związanych z tematem.

Aby nie być gołosłownymi, apelujemy o zapoznanie się Pana Prezydenta z wycinkiem tej dyskusji, który pomoże zrozumieć nastawienie społeczne mieszkańców oraz pomoże poznać zdanie profesjonalistów:

Dlatego prosimy Pana Prezydenta o rozwagę jeśli chodzi o zatwierdzenia nowej identyfikacji wizualnej Miasta Kalisza, a także z wyhamowaniem tempa jej wdrażania w obecnym stanie.

Pragniemy działań Pana Prezydenta zmierzających do ponownego zajęcia się sprawą znaku graficznego przez podmiot wykonujący go na zlecenie Urzędu Miejskiego, tak aby zyskał on cechy wyróżniające go na tle innych.

Zapewniamy też Pana Prezydenta o chęci pomocy merytorycznej w formie i terminie jemu odpowiadającym. Jesteśmy gotowi dyskutować w gronie Radnych Rady Miejskiej Kalisza, przedstawicieli Komisji merytorycznych Rady Miejskiej Kalisza, reprezentantów Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców i profesjonalistów nad rozwiązaniem, które będzie mogło być z dumą prezentowane światu i jednoznacznie wyróżni Miasto Kalisz spośród innych ośrodków!

Panie Prezydencie, jeszcze nie jest za późno na zdecydowane działania!

Link do petycji z możliwością nanoszenia komentarzy: https://docs.google.com/document/d/…

Co dalej?

Nie ukrywam, że im szybciej uda się doprowadzić sprawę petycji do końca, tym szybciej możemy liczyć na reakcje ze strony Pana Prezydenta. Dlatego też autorytarnie chciałbym zaproponować następujący harmonogram:

  • 7.09 (czwartek) – 10.09 (niedziela): prace nad kształtem petycji;
  • 11.09 (poniedziałek) – 17.09 (niedziela): zbieranie podpisów w formie elektronicznej na jednej z platform do tego typu działań (zgodnie z treścią Ustawy);
  • 18.09 – przekazanie Panu Prezydentowi petycji wraz z podpisami.

Co o tym sądzicie? Damy radę? ;).

Liczę na Was i Wasze zaangażowanie: Studio Otwarte, alw.pl, brandingowy.pl, Grafmag, Branding Monitor, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), Baszka Oliwiecka, Maciej Błachowicz, wkaliszu.pl, faktykaliskie.pl, Kalisz naszemiasto.pl, www.calisia.pl


Zobacz co jeszcze działo się w temacie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza: