Kategorie
blog kaliski rower miejski

Zmiany w przetargu na KRM

W postępowaniu przetargowym na system Kaliskiego Roweru Miejskiego sporo zmian związanych z zapytaniami potencjalnych zainteresowanych obsługą. Praktycznie większość to kosmetyka, lub kwestie techniczne. Ale jest jedna zmiana, która jest znacząca!

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:
1/ od 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r.*
2/ od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r.,
3/ od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r.”
*Uwaga: W pierwszym sezonie świadczenia usługi Zamawiający dopuszcza uruchomienia w terminie do 01.05.2018r. 12 stacji rowerowych, wyposażonych w 96 rowerów oraz rowery dla dzieci (etap I), w terminie do 01.06.2018r. uruchomienie kolejnych 7 stacji (etap II) i w terminie do 01.07.2018r. uruchomienie pozostałych stacji wyposażonych w rowery oraz dodatkowych stacji i dodatkowych rowerów zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu oferty (etap III).

Tak więc system będzie w tym roku ruszał „na raty”. Można się tego było spodziewać. Nie da się wyprodukować całego systemu w miesiąc! #KaliskiRowerMiejski

Zmiany na dole w linku: http://bip.mzdik.kalisz.pl/zamowienia-publiczne/460