Kategorie
blog Pomnik Wagi

Pomnik wagi podejście drugie

Rodzaj zadania/lokalizacja

Zadanie lokalne dla Śródmieście I.

Miejsce przy przyczółku Mostu Kamiennego od strony ulicy Narutowicza (przy Banku BZ WBK), działka 306101_1.0025.314, obręb ewidencyjny 025 Śródmieście I

Opis zadania

Pomnika/figura wagi lekarskiej, wykonana z brązu, upamiętniającą jedną z najwspanialszych postaci Kalisza, która miała dla wszystkich to czego tak bardzo nam czasem brakuje, czyli uśmiech.

Przez kilkanaście lat Pani Maria stała się nieodłącznym elementem tamtego fragmentu miasta. Każdy mógł zważyć się na jej niezawodnej wadze, oraz otrzymać wynik na własnoręcznie wypisanej karteczce z nieodłącznym uśmiechem. Pani Maria była sobą, osobą która została w sercach wielu mieszkańców Kalisza jako zwykła, życzliwa i zawsze na posterunku. Była częścią dzieciństwa dzisiejszych trzydziesto i czterdziestolatków. Niech stanie się częścią tego Miasta.

Pomnik musi wpisywać sie w koncepcję i ład architektoniczny dzielnicy staromiejskiej, dlatego też zasadnym będzie zastosowanie przepisów oraz procedur użytych podczas podobnych inwestycji, tj: „Stefciowej Ławeczki” oraz ławki z Szolcem Rogozińskim.

Całość konsultacji w tym zakresie winna odbyć się przy udziale Konserwatora Zabytków oraz Plastyka Miejskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz beneficjenci

Pomnik wagi w przestrzeni miejskiej upamiętni Panią Marię a także jej postawę społeczną. Pozwoli także na uatrakcyjnienie starówki. Stanowić będzie atrakcję turystyczną.

Szczegóły projektu

Opis działania Termin działania
1. Konsultacje z Konserwatorem Zabytków oraz Plastykiem Miejskim 01-02.2019
2. Konkurs na projekt
03.2019
3. Wykonanie 04-06.2019

Koszty

Elementy działania Szacunkowe koszty brutto
1. Konsultacje z Konserwatorem Zabytków oraz Plastykiem Miejskim 0 zł
2. Konkurs na projekt 5000 zł
3. Wykonanie 29000 zł
Razem 34000

Wniosek

Kompletny wniosek w PDF z zadaniem „Pomnik wagi”.

Niestety Urząd Miejski niezbyt przejmuje się prawem i takimi pierdołami jak dostępność i użyteczność dokumentów elektronicznych i nie daje wersji edytowalnej wniosku!

Fotografia Mostu Kamiennego – Przemysław Nijakowski.