Facebook

#facebook

Wincej szybkich dróg, wincej bezrefleksyjnych rozwiązań zwiększających przepustowość i prędkość! Wincej trupów! Wincej!!! http://bit.ly/2B4QogF #WincyjWszystkiego #Kalisz

W ostatnich latach głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Bardzo często są to zdarzenia, które charakteryzują się tragicznymi skutkami, a ich sprawcami są w głównej mierze kierujący samochodami osobowymi.Uwaga! Pieszy na przejściu!