Facebook

#facebook

Bloki!

Jest! ???? informacja, że w sobotę podczas W-akacje | pikniki, warsztaty, filmy na Rozmarku o godz. 21.00 będziemy pokazywać prześwietny film BLOKI film dokumentalny w reż. Konrada Królikowskiego.

Obejrzycie trailer i przychodźcie na Rozmarek w najbliższą sobotę ???????????? #multiartkalisz

A w programie spotkania 13 lipca 2019 (sobota) mamy następujące punkty:
g. 17.00 – podwieczorek sąsiedzki, zabawy dla dzieci, konkurs na najlepsze ciasto / dla dzieci, młodzieży, dorosłych
g. 20.00 – wieczorynka / dla dzieci
g. 21.00 – film / dla dorosłych / BLOKI film dokumentalnyMulti.Art

Facebook

#facebook

Ale się ten Jarosław zmienił…

“30 lat temu, niewiele ponad miesiąc po pierwszych częściowo wolnych wyborach w PL, Prezydent USA George H.W. Bush złożył pierwszą wizytę w wolnej Polsce. Prezydent przemawiał na połączonym posiedzeniu Sejmu i Senatu oraz pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 w #Gdansk/fot:AP”Georgette Mosbacher on Twitter

Facebook

#facebook

Jeszcze ciepłe… bo z dzisiaj ;).
Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego przygotowane dla Ministerstwo Infrastruktury i Krajowa Rada BRD.

Klika zdań z podsumowania dokumentu rekomendowanego przez Ministra Infrastruktury!

„W Polsce w ostatnich latach następuje gwałtowny wzrost popularności roweru jako środka transportu głównie w obszarach zurbanizowanych. Niewątpliwie jest to bardzo pozytywny trend w aspekcie zrównoważonej mobilności, jak również z punktu widzenia środowiska i coraz większego zanieczyszczenia powietrza w miastach powodowanego przez inne pojazdy, zatłoczenia ulic, braku miejsc postojowych, powstających zatorów drogowych. Zmiana sposobu przemieszczania się i rezygnacja z samochodu na rzecz roweru może również przyczynić się do ogólnej kondycji zdrowotnej społeczeństwa.
[…]
Rozwojowi ruchu rowerowego sprzyja również powstanie roweru miejskiego i rozwijająca się sieci w wielu miastach w Polsce. W Warszawie do dyspozycji mieszkańców jest ponad 5tysięcy rowerów oraz 366 stacji i ciągle przybywa(2018r.

Należy jednak pamiętać, że rower to nie tylko wygoda i atrakcyjny środek lokomocji. Z ruchem rowerowym wiąże się zagrożenie wypadkowe. W 2017roku na drogach w Polsce zginęło 220 rowerzystów i rannych zostało 3824. Wzrastająca popularność roweru i troska o bezpieczeństwo rowerzystów wymagają stworzenia odpowiedniej sieci infrastruktury rowerowej, która spełni oczekiwania rowerzystów, nie będzie powodowała konfliktów z innymi uczestnikami ruchu, a co najważniejsze zapewni bezpieczeństwo na drogach.

Zadaniem niniejszego podręcznika jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy decydentom i praktykom zajmującym się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz praktycznych wskazówek jak organizować bezpieczne środowisko drogowe dla rozwijającego się ruchu rowerowego, jak planować sieci dróg dla rowerów, jakie rozwiązania organizacji ruchu zapewnią wygodę i bezpieczeństwo w konkretnych warunkach drogowych. Podręcznik jest również przydatny dla pracowników oraz studentów wyższych uczelni technicznych kierunków inżynieria lądowa, transport, architektura i gospodarka przestrzenna, a także coraz bardziej licznych i aktywnie działających stowarzyszeń użytkowników rowerów.

Doświadczenia innych krajów gdzie ruch rowerowy jest o wiele bardziej rozwinięty niż w Polsce pokazują, że czym większy udział rowerów w podróżach, tym ruch staje się spokojniejszy co sprzyja poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Szacuje się, że może mieć to wpływ nawet na 45% spadek liczby ofiar wypadków drogowych na całym obszarze, na którym stworzono infrastrukturę przyjazną rowerzystom.”

https://ift.tt/2xtRQXU

Mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Ministerstwie Infrastruktury, zlecił opracowanie Wytycznych bezpiecznego ruchu rowerowego.  Opracowanie to zostało zarekomendowane przez Ministra Infrastru…Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego – Ministerstwo Infrastruktury